Specificatieblad

Specificatieblad

Voordat von Rohr ARCA een regelklep kan samenstellen zal onze engineer alvorens aan de hand van de beschikbare specificaties een berekening maken. De berekening zal uitwijzen hoe de bestaande regelklep uitgevoerd dient te worden. Het is daarom van groot belang dat u als organisatie ons de juiste gegevens, zo ver als mogelijk, probeert aan te reiken. Als het gaat om vervanging is van een bestaande regelklep is het meestal wat eenvoudiger omdat hier meestal een oud typeplaatje aanwezig is. Is dit niet het geval dan is aanvullende input vanuit uw organisatie noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken.

Voor alles geldt; hoe duidelijker de specificaties hoe beter de nieuwe regelklep zal aansluiten.

Het opgestelde specificatieblad zal worden gedeeld zodat alle partijen op de hoogte zijn van wat er uiteindelijk samengesteld en uitgeleverd dient te worden. Gezien het “urgente” karakter van de 24Hservice vragen wij u hier vriendelijk als organisatie een bijdrage te leveren. Wij kunnen pas iets samenstellen als alle spreekwoordelijke “neuzen” dezelfde kant op staan. Uiteindelijk koopt u als organisatie bij von Rohr ARCA een regelklep met als doel om deze per direct te kunnen inzetten!