Specificatieblad

Specificatieblad

Voordat JD Techniek en/of von Rohr ARCA een regelklep kunnen samenstellen zal onze engineer alvorens, aan de hand van de beschikbare specificaties, een berekening maken. De berekening zal uitwijzen hoe de aangeboden regelklep uitgevoerd dient te worden. Het is belangrijk dat u als organisatie ons de juiste gegevens, zo ver als mogelijk, probeert aan te reiken.

Als het gaat om vervanging is van een bestaande regelklep is het meestal wat eenvoudiger omdat hier meestal een oud typeplaatje aanwezig is. Is dit niet het geval dan is aanvullende input vanuit uw organisatie noodzakelijk om de juiste keuzes te kunnen maken.

Het opgestelde specificatieblad zal worden gedeeld zodat alle partijen op de hoogte zijn van wat er uiteindelijk samengesteld en uitgeleverd dient te worden. Gezien het “urgente” karakter van de 24hservice vragen wij u hier vriendelijk als organisatie een bijdrage te leveren. Wij kunnen pas iets samenstellen als alle spreekwoordelijke “neuzen” dezelfde kant op staan. Uiteindelijk ontvangt u aansluitend van JD Techniek en/of von Rohr ARCA een  hoogwaardige regelklep die direct ingezet kan worden.