Klepstandsteller

Klepstandsteller

Als digitale klepstandsteller monteren wij standaard de Siemens PS-100 of ARCASmart type 826. Beide modellen zijn nagenoeg identiek. Het enige wat er op locatie, voordat de regelklep in bedrijf wordt genomen, dient te gebeuren is een check-up of alles naar behoren werk! De regelklep wordt geïnitialiseerd geleverd.

Doordat wij gebruikmaken van de standaard NAMUR opbouw, hiervoor ook de benodigde aanbouwdelen beschikbaar hebben, kunt u als bedrijf er ook voor kiezen om uw eigen (standaard) klepstandsteller op te bouwen. Door de diversiteit aan klepstandstellers is het voor ons niet mogelijk om aan alle wensen te voldoen. Wij hebben gemeend hier enige flexibiliteit te waarborgen door gebruik te maken van de toegepaste pijler- en NAMUR constructie. 

Qua technologie zijn beide klepstandstellers, Siemens PS-100 en ARCASmart type 826, volledig up-to-date. Volledig menugestuurd (Lcd-display), inductieve terugmelding (NCS) en zeer hoge regelnauwkeurigheid garanderen een probleemloze regeling.

Beide klepstandstellers zijn dermate eenvoudig qua opbouw en functionaliteit. Mocht extra informatie gewenst zijn, bijvoorbeeld een handleiding, deze kunt u hier dan direct downloaden.